Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Copyright

Alle produkter, designs, navne, logoer og indhold på denne hjemmeside samt andet indsamlet materiale og e-mails er beskyttet af international lovgivning om copyright og varemærker. Det er ikke tilladt at bruge, kopiere, gengive, viderefordele, ændre, sælge eller markedsføre nogle af vores produkter, varer eller designs, produktnavne, designnavne, logoer eller varemærker, som er vist på denne hjemmeside, uden forudgående, skriftligt samtykke fra Spring Copenhagen ApS. Disse vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning, og enhver tvist i forbindelse med dette, hjemmesiden, dens tjenester eller disse vilkår og betingelser skal afvikles ved en dansk domstol.

Spring Copenhagen samarbejder med en lang række forskellige rettighedshavere og designere om udvikling og tilvejebringelse af forskellige designs, produkter og koncepter. Spring Copenhagen er forpligtet til at varetage rettighedshaveres interesser globalt, og alle designs og produkter repræsenteret af Spring Copenhagen må ikke kopieres, uanset materialer, form og størrelse. Det gælder blandt andet materialer som træ, plast, gips, stål, stof og malede udgaver af eksisterende designs. Vi har et stort ønske om at værne om vores designere, designs og vores rettighedshaveres originalitet, og derfor vil enhver kopi, ændring, eksemplarfremstilling (uden særskilt og skriftlig aftale med Spring Copenhagen) krænke vores ophavsret samt ret til kommerciel udnyttelse og kan derfor retsforfølges.

Vi har på opfordring lavet en enkelt undtagelse: Vi er taknemmelige og glade for, at så mange deler interessen og kærligheden til vores forskellige designs. Det er derfor muligt at lave hæklede udgaver af vores designs, da vi ser det som en hyldest til det enkelte design. Derfor tillader vi, undtagelsesvis, at der kan fremstilles hæklede versioner af vores designs, men kun til privat brug og kun efter skriftlig aftale med Spring Copenhagen. Det vil under ingen omstændigheder accepteres, at de hæklede udgaver sælges eller på anden måde udnyttes kommercielt, med mindre det særskilt er aftalt med Spring Copenhagen. Deles hækleopskrifterne i online foraer eller grupper, skal dette også være aftalt skriftligt. Enhver overtrædelse af ovenstående kan retsforfølges.