Spring Copenhagen ApS
Herluf Trolles Gade 28, st. tv
DK-1052 København K
Danmark
CVR: 37156736
Danmark
Tlf .: +45 3168 5854
E-mail-adresse:  [email protected]

Spring Copenhagen ApS (“vi” eller “Spring Copenhagen”) er dataansvarlige, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Når du videregiver oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (“Personlige data”) på Spring Copenhagens hjemmeside (“Hjemmesiden”) indsamler og behandler vi disse oplysninger. Beskyttelse af dine personoplysninger er vigtigt for os, og vi ønsker at forklare, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt vurderer vi løbende risikoniveauet for, at vores databehandling påvirker dine rettigheder. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller identitetstyveri, eller at du lider økonomisk tab, tab af omdømme eller databeskyttelse.

Hvilken slags personoplysninger indsamler vi?
Vi indsamler dit navn, bankoplysninger, adresse, telefonnummer og adresse, når du handler på hjemmesiden, og din e-mail-adresse, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev.

Hvilket formål bruger vi dine personoplysninger til?
Vi bruger dine personoplysninger til at sende dig vores nyhedsbrev eller for at gennemføre dit køb på hjemmesiden. Oplysningerne bruges også til statistik om brugen af hjemmesiden.

Vi behandler kun relevante personoplysninger
Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for hvilken type data, der er relevant for os. Det samme gælder mængden af personoplysninger, vi behandler – vi behandler ikke flere personoplysninger, end det er nødvendigt til det specifikke formål.

Vi behandler kun de nødvendige personoplysninger
Vi indsamler, behandler og gemmer kun de personoplysninger, der er erhvervet for at opfylde de allerede etablerede formål. Derudover kan det ved lov besluttes, hvilke data vi skal indsamle og gemme for at drive vores virksomhed. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være påkrævede for at opfylde en kontrakt eller anden juridisk forpligtelse.

Vi vil sikre, at vi kun behandler de personoplysninger, der er nødvendige for hvert af vores specifikke formål. Derfor indsamler vores it-systemer  som standard kun de personoplysninger, der er nødvendige. Det sikres også automatisk, at mængden af databehandling ikke er unødvendigt stor, og lagringstiden ikke er for omfattende.

For at beskytte dig mod at uautoriserede personer får adgang til dine personlige data, bruger vi it-løsninger, der automatisk sikrer, at dine data kun er tilgængelige for de relevante medarbejdere. Der er desuden indbygget beskyttelse mod at et ubegrænset antal personer skulle få adgang til dine data.

Vi ajourfører eventuelle unøjagtige personoplysninger om dig
Da vores tjenester er afhængige af, at dine personoplysninger er nøjagtige og opdaterede, beder vi dig om at give os besked om relevante ændringer af dine personoplysninger, så vi kan ændre vores register i overensstemmelse hermed. Du kan bruge kontaktoplysningerne ovenfor til at underrette os om eventuelle ændringer.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, som vi indsamlede, behandlede og lagrede dem til. Vi sletter dine personoplysninger på din anmodning i henhold til afsnit 12 eller ved opsigelse af dit abonnement på nyhedsbrevet.

Vi indhenter dit samtykke inden vi behandler dine personoplysninger
Vi indhenter dit samtykke inden vi behandler dine personoplysninger til de beskrevne formål ovenfor, medmindre vi har et andet juridisk grundlag for at indsamle dem, såsom en juridisk forpligtelse eller en salgskontrakt, når du handler på Spring Copenhagens netbutik.

Dit samtykke er frivilligt og kan når som helst trækkes tilbage ved at kontakte os. Vi sørger for, at det er så let at trække dit samtykke tilbage som det er at give dit samtykke. Kontakt os venligst på følgende adresse, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage eller har spørgsmål angående ovenstående: [email protected]

Hvis vi ønsker at behandle dine personoplysninger til et andet formål, informerer vi dig og indhenter dit samtykke inden vi begynder behandlingen af dine personoplysninger. Hvis vi har andre juridiske grunde til at behandle dine personoplysninger end dit samtykke, informerer vi dig herom.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger uden din tilladelse
I nogle tilfælde videregiver vi personoplysningerne til andre. Videregivelse af personoplysninger finder sted i det omfang og til hvem det er nødvendigt for at vi kan sende dig vores nyhedsbrev eller gennemføre dit køb på hjemmesiden.

Dine personoplysninger kan videregives til: (i) leverandører, som vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed (f.eks. leverandører af tjenester og teknisk support); eller (ii) hvis det kræves i henhold til lov, retskendelse eller en anden juridisk forpligtelse.
Hvis vi overfører dine personoplysninger til samarbejdspartnere eller andre parter, herunder til markedsføringsformål, indhenter vi dit samtykke og informerer dig om, hvordan dine data vil blive brugt. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for offentliggørelse, og du kan udelukke dig selv fra marketinganmodninger i CPR-registreringsdatabasen.
Vi beder ikke om dit samtykke, hvis vi er juridisk forpligtet til at videregive dine personoplysninger, for eksempel som en del af rapportering til en offentlig myndighed eller institution.

Datasikkerhed – hvilke foranstaltninger træffer vi?
Vi tager tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger mod manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang fra uautoriserede personer. Vores forsigtighedsforanstaltninger revideres regelmæssigt for at vi kan leve op til lovgivningskravene for et passende datasikkerhedssystem.
Vi kan dog ikke garantere, at dataene er fuldstændigt beskyttet mod enkeltpersoner, der ønsker og lykkes med at bryde vores forsigtighedsforanstaltninger og får adgang til at overføre information på Internettet, f.eks. via e-mail.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i høje risici for diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden betydelig ulempe, underretter vi dig om sikkerhedsbruddet uden unødig forsinkelse.

Cookies – vi beder om dit samtykke inden installation af cookies
Inden vi installerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Cookies der er nødvendige for at sikre funktionalitet og indstillinger kan dog bruges uden dit samtykke.
Du kan finde flere oplysninger på hjemmesiden om vores brug af cookies og hvordan du sletter eller afviser dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, kan du se instruktionerne i vores cookiepolitik.

Adgang – du har ret til at få adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvorfra de stammer, og til hvilket formål vi bruger dem. Vi fortæller dig, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem der modtager dem.
På din anmodning kan du få oplysninger om, hvilke data vi behandler om dig. Adgang kan dog være begrænset til beskyttelse af andre personers privatliv, forretningshemmeligheder og intellektuelle ejendomsrettigheder. Du kan udøve disse rettigheder ved at kontakte os via e-mail på [email protected]

Berigtigelse eller sletning – du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet
Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du kan kontakte os og informere os om unøjagtighederne og hvordan de bør rettes.
I nogle tilfælde er vi forpligtede til at slette dine  personoplysninger. Dette gælder f.eks. Hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige for det formål, hvortil vi har fået dem, kan det være du ønsker at de bliver slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med loven eller andre juridiske forpligtelser.
Når du sender os en anmodning om at rette eller slette dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og i givet fald foretager vi ændringer eller sletter dem hurtigst muligt.

Klager – du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan gøre indsigelse via e-mail på [email protected].  Hvis din indsigelse er berettiget, stopper vi behandlingen af dine personoplysninger.

Dataportabilitet – du har ret til at hente dine personoplysninger
Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har stillet til rådighed for os, og de, hvis nogen, vi har indsamlet fra en tredjepart baseret på dit samtykke. Hvis vi behandler personoplysninger om dig som en del af en kontrakt, som du er part i, har du også ret til at modtage disse personoplysninger. Du har også ret til at overføre disse personoplysninger til en anden tjenesteudbyder. Hvis du ønsker at udøve din ret til dataportabilitet, overfører vi dine personoplysninger til dig eller til den tjenesteudbyder, du vælger, i et almindeligt anvendt format.

Kontakt os, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder
Kontakt os venligst via e-mail [email protected]
Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet eller vil du gøre indsigelse mod vores databehandling, vil vi undersøge og besvare din anmodning så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din anmodning.

Hvis vi ikke fuldt ud overholder din indsigelse, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet ved at følge instruktionerne på Datatilsynets hjemmeside.